Tuesday Apr 06, 2021

המלחמה על זכרון השואה והגבורה#גיימינגבראש

שימור זיכרון השואה והגבורה עבור הדורות הבאים זה לא משחק ילדים, זה במשחקי וידאו. #גיימינגבראש עם ד"ר חנן גזית לציון יום השואה והגבורה.  

״בכל דור ודור צריך ללמוד את דרכי השימוש בכלים המשפיעים על הדור.״ - הרב קוק. מה היה אומר על מדיום הגיימינג משחקי הוידאו וטכנולוגיות מציאות מדומה/ רבודה אם היה חי בקרבנו?

 

ייצוג זיכרון השואה והגבורה זה לא משחק, זה קורה בתוך משחקי הווידאו. ממחקרים אנו יודעים שמדיום הגיימינג ובמיוחד משחקי מלחמה מסוג משחקי יריות בגוף ראשון/ שלישי משפיעים על הבנייה וגם על היצירה מחדש של הזיכרון לגבי אירועי מלחמת העולם השניה.

ההשפעה איננה נגמרת רק בגיימרים, אלא גולשת עד למקבלי ההחלטות והרגולטורים, ברמת הפוליטיקאים. הבניית הזיכרון לגבי מלחמת העולם השניה נעשית באינטראקציה בין קהילות הגיימרים, מפתחי המשחקים וחברות המשחקים, והרגולטורים-גורמים ממשלתיים.

 

במערכת המורכבת הזו יש אינטרסים וקונפליקטים רבים. בפרק זה אציין כמה מהם.

קחו למשל את המלחמה על הנרטיב של מחנות הריכוז בפולין ומרד ורשה. הממשל הפולני עושה מאמצים אקטיביים להקטין את תפקידם של הפולנים במערך ההשמדה הנאצי, לשכתב את ספרי ההיסטוריה וגם להעצים את מרד וורשה הפולני דרך משחקי הוידאו Enemy Front חוקים חדשים מועברים בפרלמנט הפולני בנושא, המאבק ברשתות החברתיות על שינוי הנרטיב על מלחמת העולם השניה בעיצומו, והממשל פועל גם לשינוי הנרטיב בתוכניות הלימודים.

המלחמה על שימור זיכרון השואה והגבורה ועל האמת רק מתחילה

מדיום הגיימינג וכל הטכנולוגיות החדשניות הם רק כלים בידי היוצרים. חובתנו כפי שאמר הרב קוק היא להבין לעומק את השפעתו של מדיום הגיימינג על הדור הבא, ולהטמיע בקרבו את החשיבה הביקורתית, גם לגבי מדיום עצמו, יתרונותיו ומגבלותיו וגם לגבי האמת המבוססת על עובדות. האזנה נעימה

 #juloot #gamingbarosh #יוםהשואה

Comments (0)

To leave or reply to comments, please download free Podbean or

No Comments

2021 © juloot All rights reserved.

Podcast Powered By Podbean